Trajectòria

13 de Juny de 1936
L'existència d'un organisme equiparable a l'actual Federació de Caça data d'anys anteriors a la Guerra Civil Espanyola encara que només es conserva documentació des de 1939. El 13 de juny de 1936 es va triar un Comité de Caça i Pesca Fluvial, que va romandre inactiu durant els tres anys següents.
12 de Desembre de 1939
El Comité reprén la seua activitat el 12 de desembre de 1939 sota la presidència de l'enginyer cap forestal, Don José *Domenech. L'entitat realitza les seues reunions en la Prefectura del Districte Forestal,que estava situada en la llavors denominada plaça del Cabdill, en l'actualitat plaça de l'Ajuntament núm. 2 de València. Aquest Comité continua funcionant fins a l'any 1959, segons la documentació existent.
1 de Novembre de 1941
Es constitueix i legalitza la IV Federació Regional De Caça, que té la seua seu al carrer de La Paz, núm. 26. La componien les províncies d'Albacete, Alacant, Castelló, Conca i València i tenien un President Provincial cadascuna amb les corresponents juntes directives provincials, però sense personalitat jurídica per si soles.
Gener de 1988
Aquesta entitat està operativa fins al mes de gener de 1988, quan es constitueix la Federació Territorial de Valenciana de Caça, composta per les províncies d'Alacant, Castelló i València, que es denominen delegacions provincials de caça.
4 de Juliol de 1999
Aquesta entitat està operativa fins al mes de gener de 1988, quan es constitueix la Federació Territorial de Valenciana de Caça, composta per les províncies d'Alacant, Castelló i València, que es denominen delegacions provincials de caça.
23 de març de 2000
Amb data 23 de març de l'any 2000 es va inscriure en el Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana amb el número 30 de la secció 2a i ratificada per resolució del director general de l'Esports, tal com es pot comprovar en els estatuts. En aquesta resolució s'expressava textualment la derogació dels estatuts anteriors de data 30 de maig de 1987.
Previous
Next