Els caçadors construeixen basses en Algimia perquè els animals s’hidraten

Tots els anys, en plena primavera i de cara a l’estiu, els caçadors dediquen el seu temps i recursos a fer treballs en la muntanya perquè els animals patisquen el menys possible les altes temperatures. Des de la Federació de Caça de la Comunitat Valenciana, que reuneix a prop de 40.000 caçadors federats, destaquen que són els caçadors i els clubs els qui amb els seus propis recursos i el seu esforç treballen en multitud de tasques de manteniment i millora en els delimitats: construcció i manteniment de punts artificials d’aigua, aportació de suplements de menjar, desbrossaments i neteja de camins.

Un exemple d’aquests treballs és el que realitza el del club esportiu “Sant Vicent Ferrer” d’Algímia d’Alfara, que està construint noves basses i instal·lant abeuradors per a satisfer les demandes d’aigua de totes les espècies que viuen en el seu delimitat, tant cinegètiques -cabirols, senglars, llebres i perdius-, com no cinegètiques. “Ara és època de cria i, per això, és important que tinguen sempre aigua al seu abast. A més, és fonamental realitzar millores i tasques de manteniment com l’ompliment de basses i abeuradors, així com el desbrossament i la neteja de camins per a previndre incendis”, declara Iván Navarro, president del Club.

Dissabte passat, cinc caçadors del club van construir de manera voluntària una bassa de 7.000 litres de capacitat en la part més alta del delimitat. El club de caçadors, que compta amb 67 socis, ha sufragat íntegrament els costos de la seua creació i ompliment.

Actualment, el vedat d’Algímia d’Alfara, de tan sols 1400 hectàrees d’extensió, destina anualment al voltant de 100.000 litres d’aigua anuals a l’ompliment de basses i abeuradors. “Un esforç –destaca el president del club- que realitzen i costegen els propis caçadors i diverses vegades a l’any, perquè totes les basses i abeuradors s’emplenen contínuament. Alguns punts, per les altes temperatures, s’assequen abans i hem d’estar pendents perquè sempre estiguen plens i nets”.

Quant a la seua realització, Julián Sanchis, constructor especialitzat en el disseny d’aquesta mena de basses, explica que totes elles estan situades en punts estratègics i plantejades per a facilitar l’accés i eixida dels animals. “S’ha de tindre en compte que estiguen situades en una zona de pas. A més, han de romandre a l’ombra en les hores més caloroses del dia perquè els animals no patisquen directament el sol, i estan pensades per a aprofitar al màxim l’aigua de la pluja”, declara Sanchis.

La quantitat d’aigua que destinen els caçadors d’Algímia d’Alfara, es reparteix entre les 5 basses de 6.000 litres de capacitat, altres 6 més xicotetes amb cabuda de 3.000 litres i els diferents abeuradors de formigó que s’han instal·lat: 8 amb capacitat per a acollir 80 litres i altres 4 per a albergar fins a 120 litres cadascun. A més, han construït un altre abeurador de major grandària per a un total de 700 litres. “En Algimia tenim previst fabricar dues basses més i instal·lar diversos abeuradors en zones de difícil accés per a cobrir la major extensió possible”, explica Iván Navarro.

A part d’aquestes accions, els caçadors s’encarreguen de la conservació de l’entorn natural realitzant labors de sembres, instal·lació de menjadores així com la construcció, neteja i manteniment de camins, entre altres. Accions que són poc conegudes i per les quals no reben subvencions.

Segons dades aportades per la Federació de Caça de la Comunitat, en 2019 es van realitzar en els vedats de la Comunitat Valenciana un total 5000 hectàrees de sembres, es van esbrossar 600 hectàrees de muntanya, es van instal·lar 3500 menjadores, 1000 abeuradors i 200 majanos, i es van realitzar labors de manteniment en 1000 punts d’aigua naturals, 8000 basses i abeuradors i 1100 majanos.