El sector cinegètic queda fora de la Llei ‘Animalista’

Després de mesos d’intens treball amb tots els grups parlamentaris, la Comissió de Drets Socials va aprovar aquest dijous l’esmena que exclou a l’activitat cinegètica i a l’esport federat amb animals de la normativa

L’RFEC continuarà treballant per a evitar que la reforma del Codi Penal afecte l’activitat cinegètica

La Real Federació Espanyola de Caça (RFEC), al costat de les federacions autonòmiques i la resta del sector, han aconseguit que l’activitat cinegètica quede exclosa de l’àmbit d’aplicació de la Llei de Protecció, Drets i Benestar dels Animals que es troba en tràmit parlamentari en el Congrés dels Diputats.

Durant el període de votació de les esmenes i el dictamen de la norma, que ha tingut lloc aquest dijous 22 de desembre en la Comissió de Drets Socials i Polítiques Integrals de la Discapacitat, l’esmena del PSOE on s’estableix que els animals emprats en la caça, en l’esport federat i aquells empleats en altres activitats específiques, queden fora de la Llei, tirant avant amb 28 vots a favor, 6 en contra i 2 abstencions.

D’aquesta manera, prop d’un 80% de la Comissió (Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE), Partit Popular (PP), VOX, Ciutadans (Cs), Partit Nacionalista Basc (PNB) i altres grups) ha votat favorablement aquesta esmena, i per tant a l’exclusió dels animals que tenen activitats específiques, en entendre que l’aprovació de la norma interferia en el correcte desenvolupament d’aquestes activitats. L’RFEC portava denunciant aquesta qüestió i treballant amb tots els grups parlamentaris des del començament de la seua tramitació, intensificant les negociacions des que el Consell de Ministres aprovara el text el passat 1 d’agost.

Concretament, el text de l’esmena aprovada diu que quedaran fora de la norma: “Els animals utilitzats en activitats específiques (les esportives reconegudes pel Consell Superior d’Esports, els ocells de falconeria, els gossos pastors i de guarda del bestiar) així com els utilitzats en activitats professionals (dedicats a una activitat o comesa concreta realitzada conjuntament amb el seu responsable en un entorn professional o laboral, com els gossos de rescat, animals de companyia utilitzats en intervencions assistides o els animals de les Forces i Cossos de Seguretat o de les Forces Armades). Igualment quedarà exclosos els gossos de caça, dules i animals auxiliars de caça. Tots ells es regulen i quedaran protegits per la normativa vigent europea, estatal i autonòmica corresponent, i que els siga aplicable al marge d’aquesta llei.”

Una vegada votades les esmenes, el dictamen de la comissió va tirar avant, per la qual cosa la norma anirà pròximament al Ple del Congrés dels Diputats per a continuar amb la seua tramitació. El president de la RFEC, Manuel Gallardo, ha reconegut que «encara que hi ha possibilitats de millorar encara el text, per a nosaltres és un avanç substancial el reconeixement que els gossos que es dediquen a activitats específiques no són mascotes. La prova ha sigut aquest debat en la comissió, per això continuarem treballant pel benefici de l’activitat cinegètica i en defensa del món rural.”

En la mateixa línia, Gallardo ha mostrat la seua satisfacció per comprovar com els partits polítics que han votat a favor de l’esmena han complit el seu compromís amb la federació i amb l’activitat cinegètica.

LA REFORMA DEL CODI PENAL CONTINUA AVANT

La tramitació de la reforma del Codi Penal en matèria de maltractament animal, que es va debatre i va votar aquest dijous en la mateixa comissió, continuarà avant igual que la Llei Animalista, en aprovar-se el dictamen. Des de la RFEC continuarem treballant amb tots els grups parlamentaris per a evitar que aquesta reforma del Codi Penal afecte negativament la caça, al món rural i, en definitiva, al conjunt de la societat d’aquest país.