La Conselleria aclareix ara que la prohibició de trànsit per senderes i camp a través afecta només a terrenys forestals

Després que la Federació de Caça de la Comunitat Valenciana tornara a sol·licitar un aclariment del punt Segon, 1.a de la Resolució de 12 d’agost de 2021, en el qual s’establia en general una prohibició del “trànsit de persones per senderes i camp a través” sense discriminar en la seua Resolució entre terreny forestal o agrari, la Conselleria acaba d’emetre la següent nota aclaridora:

“El punt 1.a de l’apartat segon de la Resolució de 12 d’agost de 2021 hacereferencia a la prohibició del trànsit de persones per senderes i camp a través que es troben en terrenys forestals de la Comunitat Valenciana, tal com es desprendede els antecedents de fet enumerats en aquesta, on es descriu la diferent normativa forestal d’aplicació.”

Sobre aquesta nota aclaridora la Federació de Caça realitza les següents consideracions:
1. En primer lloc, agraeix a la Conselleria la rapidesa amb la qual ha contestat a la seua petició d’aclariment i la rectificació de la seua interpretació oferida ahir mateix.
2. Quant al contingut, tant de la nota aclaridora, com de les converses mantingudes amb l’Administració al llarg del dia de hui es desprén que la prohibició de trànsit de persones per senderes i camp a través es refereix als terrenys forestals, per la qual cosa podria realitzar-se l’acció cinegètica fora d’aquests terrenys.
3. No obstant això, és de lamentar que la nota aclaridora no reconega l’error d’establir en la part dispositiva de la resolució la prohibició genèrica de moviment en sendes i camp a través, sense establir cap distinció, més encara quan la interpretació que es va oferir ahir mateix era que afectava a tota mena de terrenys.
4. I també seria desitjable que en el futur les resolucions en aquest àmbit tingueren major rigor tècnic i no causaren inseguretat jurídica ni problemes d’aplicació pràctica.
5. Finalment, i malgrat el contingut de la nota aclaridora, la Federació de Caça recomana extremar la precaució davant l’onada de calor i evitar qualsevol pràctica que puga provocar un incendi, evitant eixir a caçar si existeix aquest perill.