Estat de tramitació de la Llei de Protecció i Drets dels Animals (actualitzada)

La Federació de Caça de la Comunitat Valenciana anirà informant puntualment a tots els federats de qualsevol novetat que es produïsca entorn de l’Avantprojecte de Llei de Protecció i Drets dels Animals.

El text s’ha presentat però encara no ha arribat al Consell de Ministres, per la qual cosa encara no s’ha iniciat la seua tramitació parlamentària.

En tot cas, hi ha una intenció clara per part del Govern de portar aquest text fins a la seua aprovació final. Per això, hem de continuar amb les nostres reivindicacions per a demostrar la rotunda oposició del sector cinegètic al text.

Tant el Gabinet Jurídic de la Federació de Caça de la Comunitat València, com el de la Real Federació Espanyola de Caça i la resta de federacions autonòmiques presentaran totes les al·legacions oportunes i emprendran totes les accions judicials que siguen oportunes en defensa dels caçadors i els gossos de caça en el moment que corresponga.